Translation status

918 Strings 100% Translate
5,484 Words 100%

Other components

Component Translated Untranslated Untranslated words Checks Suggestions Comments
Javascript 91% 3 32 Translate

Translation Information

Project website https://peeringdb.com
Instructions for translators

https://docs.peeringdb.com/translation/

Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license Proprietary
Repository git@github.com:peeringdb/translations.git
Repository branch master
Last remote commit new translations (server:2162329 django:6a4ec3a django-oauth-toolkit:e5ecd56) de498e2
translate.peeringdb.com authored 6 days ago
Repository containing Weblate translations https://translate.peeringdb.com/git/peeringdb/server/
Filemasklocale/*/LC_MESSAGES/django.po
Translation file locale/ro_RO/LC_MESSAGES/django.po
wlc

Committed changes

PeeringDB / ServerRomanian

Committed changes 3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

If enabled, an IXP may manage this network's entry in their peering list
Dacă este activat, un IXP poate gestiona intrarea acestei rețele în lista lui de peering
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

You don't have permissions to view this page.
Nu aveți permisiuni pentru a vizualiza această pagină.
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

These are the website addresses were able to derive from the organization and it's entities
Acestea sunt adresele website-urilor care au putut fi derivate din organizație și entitățile sale
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

There was no entry in our database that matches that ASN, so it is likely that a network and organization for it will need to be created.
În baza noastră de date nu a existat nicio intrare care să corespundă ASN-ului, așa că este probabil să fie necesară crearea unei rețele și a unei organizații pentru aceasta.
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

As the user's email address was successfully matched against RiR entry data this network has skipped the verification queue.
Dacă adresa e-mail a utilizatorului s-a potrivit cu înregistrarea RIR, această rețea a trecut peste lista de așteptare în vederea verificării.
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

User '%(u_name)s' created Network %(n_name)s AS%(n_asn)s (<a href="%(n_url)s">%(n_id)s</a>) under organization %(o_name)s (<a href="%(o_url)s">%(o_id)s</a>).
Utilizatorul '%(u_name)s' a creat rețeaua %(n_name)s AS%(n_asn)s (<a href="%(n_url)s">%(n_id)s</a>) sub organizația %(o_name)s (<a href="%(o_url)s">%(o_id)s</a>).
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

All merges are processed manually by peeringdb support staff. If you think this action has been executed in error please don't hesitate to contact peeringdb support at
Toate îmbinările sunt procesate manual de către personalul de asistență al PeeringDB. Dacă credeți că această acțiune a fost executată greșit, nu ezitați să contactați asistența PeeringDB la
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

The email confirmation process for this email address has been terminated, please re-initiate
Procesul de confirmare pentru această adresă e-mail a fost încheiat, vă rugăm să îl reinițiați
3 months ago
eric@gemenii.ro

New translation

PeeringDB / ServerRomanian

%(user_name)s's affiliation request has been denied
Cererea de afiliere a utilizatorilor %(user_name)s a fost respinsă
3 months ago
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 918 5,484 34,379
Translated 100% 918 5,484 34,379
Needs editing 0% 0 0 0
Failing check 0% 0 0 0

Last activity

Last change Jan. 19, 2021, 1:31 a.m.
Last author Eric Baleanu

Activity in last 30 days

Activity in last year